Bevidsthed i bevægelse - Et Akademi for nærvær, indsigt og det medfølende hjerte

Will later on have a version in English

Astarte   Akademiet
    Et Akademi for kvinder

   Og en vej til at frigøre din  
unikke & universelle visdom
       
           Via
 "Bevidsthed i bevægelse"

   Et Akademi, der bygger sin 
undervisning ud fra kroppens egen;

 "tidløse, universelle visdom"

 Gennem fordybelse i:

 Lyd, bevægelse, farver, sanser, åndedræt, overtone, styrkelse af kontakten
 til dit indre, frigørelse af spændinger, indsigt i elementerne og deres
 muligheder gennem samarbejde, krop/psyke indsigt - årsags/virknings
 lære - udfra indsigten i loven om tiltrækning.. 


Emner som; 

Kymatik, Alkymi, bevidsthed, hvad er den egentlige tantra' s lære,
ords dybere liggende natur og kraft, lydens indre informationer, elementernes evner til at genoprette balance - f.eks. vandets evner  og dybere samhørighed med vores emotioner.

- Disse områder -  m.fl. vil være en del af de indsigter, du vil stifte
 bekendtskab med på et dybere niveau
- via øvelser og din egen krops erkendelser & indsigt..


          
        Akademiet bygger sin lyst og virke, udfra dette ønske:

   Kvinde - lær din kraft at kende i eet med   
          universets hjerte.

  Alt vil foregå ud fra en dyb overgivelse til enheds princippet - og udfra;
     at du er den, som kender vejen og ingen er over eller under.
 
                Da Du og visdommen er et..